Obchodní podmínky

Jak objednávat
1) On-line přes elektronický obchod - nakupování v našem elektronickém obchodě bude pro Vás snadné a intuitivní.
2) E-mailem - zasílejte na adresu foliotisk@foliotisk.cz, objednávka bude potvrzena e-mailem a sdělen další postup s jejím vyřízením.
3) Telefonicky (+420) 603 286 235 - telefonicky se lze informovat o dalších podrobnostech, poté bude postupováno stejně jako v bodu 2).
4) Klasickou poštou - velice Vás prosíme, uvádějte ve Vašich objednávkách přesné označení produktů a objednávku vypisujte čitelně, nejlépe hůlkovým písmem. Ulehčíte nám tím práci a zamezíte případným nesrovnalostem v dodávkách.


Jak za vybrané zboží platit?
1) V hotovosti - při osobním odběru
2) Bankovním převodem - po odsouhlasení korektury (náhledu) Vám bude sdělena celková suma k úhradě bankovním převodem na č. účtu: 2401651508/2010 (Fio banka). Po ověření příchodu platby na náš účet Vám bude zakázka zaslána poštou nebo přichystána k osobnímu odběru v naší prodejně. Poštou je zboží zasíláno prostřednictvím České pošty službou BALÍK DO RUKY, poštovné a balné je účtováno ve výši od 125,- Kč, doručení do 48 hodin. (Zásilku je možné sledovat na stránkách České pošty).


Reklamace
V případě reklamace doručte obdržené zboží na adresu naší provozovny Foliotisk - Karel Zít, U družstva Repo 1056/3, 140 00 Praha 4 - Nusle. Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně a to bezplatnou výrobou tiskovin zcela obsahově odpovídajícím korektuře. Ostatní obchodní ujednání se řídí obchodním zákoníkem ČR.


Správnost údajů
Zákazník ručí za správnost údajů, které odsouhlasil na korektuře (on-line, mailem či osobně). Za závazný vzor pro zhotovení tiskovin se považuje výše zmíněné odsouhlasení korektury. Jakékoliv chyby - byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka prodávajícím, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně reklamovat lze pouze tiskoviny, které by měly obsahový nesouhlas s potvrzenou korekturou.


Svatební a promoční oznámení 
Objednávky svatebních a promočních oznámení, jmenovek, pozvánek ke svatebnímu stolu atd. nejsou omezeny minimálním počtem kusů. Při objednání on-line v našem objednávkovém systému obdržíte automatické potvrzení Vaší objednávky, následně do 48 hodin korekturu (náhled) v elektronické podobě (obvykle ve formátu PDF) na Vaši e-mailovou adresu. Pokud se tak nestane, prosíme o vyrozumění na naše tel. číslo +420 603 286 23 nebo e-mail foliotisk@foliotisk.cz

Po obdržení korektury (náhledu) věnujte prosím pozornost grafické, ale i gramatické části. Písemným souhlasem potvrzujete, že text i grafická úprava splňují Vaše požadavky a berete na vědomí, že zakázku nelze již z těchto důvodů reklamovat. Aby mohla být zakázka předána do výroby, potřebujeme odsouhlasit finální verzi, tj. poslední verzi. Hotová oznámení vyrábíme a zasíláme do 10-ti pracovních dnů od schválení finální korektury dobírkou na Vámi zadanou adresu nebo si můžete oznámení vyzvednou osobně na prodejně.


Novoročenky
Objednávky novoročních přání nejsou omezeny minimálním počtem kusů. Při objednání on-line v našem objednávkovém systému obdržíte automatické potvrzení Vaší objednávky. Následně Vám pak do 48 hodin vyhotovíme korekturu (náhled) v elektronické podobě (obvykle ve formátu PDF), která bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu společně s kalkulací ceny.

Po obdržení korektury (náhledu) věnujte prosím pozornost grafické, ale i gramatické části. Po odsouhlasení náhledu nám již nic nebrání zaslat novoročenky do tisku. Hotové novoroční přání zasíláme do 7-mi pracovních dnů dobírkou na Vámi zadanou adresu nebo si můžete oznámení vyzvednou osobně na prodejně.


Ochrana osobních údajů 
Veškeré kontaktní či jiné údaje, které jsou získány během Vaší objednávky nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám. Jediným případem, kdy jsou data kupujícího předány třetí straně, je při přepravě Vašeho zboží přepravní službě. Přepravní společnosti jsou předána pouze data nezbytně nutná k úspěšnému doručení Vaší zásilky na místo dodací adresy uvedené ve Vaší objednávce.