Obchodní podmínky

Jak objednávat
1) On-line přes elektronický obchod - nakupování v našem elektronickém obchodě bude pro Vás snadné a intuitivní.
2) E-mailem - zasílejte na adresu foliotisk@foliotisk.cz, objednávka bude potvrzena e-mailem a sdělen další postup s jejím
vyřízením.
3) Telefonicky, faxem (+420) 224 266 001 - telefonicky se lze informovat o dalších podrobnostech, poté bude postupováno stejně
jako v bodu 2).
4) Klasickou poštou - velice Vás prosíme, uvádějte ve Vašich objednávkách přesné označení produktů a objednávku vypisujte
čitelně, nejlépe hůlkovým písmem. Ulehčíte nám tím práci a zamezíte případným nesrovnalostem v dodávkách.


Jak za vybrané zboží platit?
1) V hotovosti - při osobním odběru
2) Bankovním převodem - po odsouhlasení korektury (náhledu) Vám bude sdělena celková suma k úhradě bankovním převodem. Po
ověření příchodu platby na náš účet Vám bude zakázka zaslána poštou nebo přichystána k osobnímu odběru.
4) Dobírkou - zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty službou PROFI BALÍK, poštovné a balné je účtováno ve výši 150,- Kč,
doručení do 48 hodin. (Zásilku je možné sledovat na stránkách České pošty).


Reklamace
V případě reklamace doručte obdržené zboží na adresu Folio tiskárna - Karel Zít, Sokolská 27, 120 00 Praha 2. Oprávněné
reklamace budou vyřízeny neprodleně a to bezplatnou výrobou tiskovin zcela obsahově odpovídajícím korektuře. Ostatní obchodní
ujednání se řídí obchodním zákoníkem ČR.


Ochrana osobních údajů
Veškeré kontaktní či jiné údaje, které jsou získány během Vaší objednávky nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám.
Jediným případem, kdy jsou data kupujícího předány třetí straně, je při přepravě Vašeho zboží přepravní službě. Přepravní
společnosti jsou předána pouze data nezbytně nutná k úspěšnému doručení Vaší zásilky na místo dodací adresy uvedené ve Vaší
objednávce.


Správnost údajů
Zákazník ručí za správnost údajů, které odsouhlasil na korektuře (on-line, mailem či osobně). Za závazný vzor pro zhotovení
tiskovin se považuje výše zmíněné odsouhlasení korektury. Jakékoliv chyby - byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního
zadání zákazníka prodávajícím, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k
jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně reklamovat lze pouze tiskoviny, které by měly obsahový nesouhlas s potvrzenou
korekturou.


Svatební oznámení
Objednávky svatebních oznámení, jmenovek i pozvánek ke svatebnímu stolu nejsou omezeny minimálním počtem kusů. Při objednání
on-line v našem objednávkovém systému obdržíte automatické potvrzení Vaší objednávky, následně do 48 hodin korekturu (náhled)
v elektronické podobě (ve formátu jpg nebo pdf) na Vaši e-mailovou adresu. Pokud se tak nestane, prosíme o vyrozumění na naše
tel. číslo +420 603 286 235 nebo +420 224 266 001, popř. e-mail foliotisk@foliotisk.cz

Po obdržení korektury (náhledu) věnujte prosím pozornost grafické, ale i gramatické části. Písemným souhlasem potvrzujete, že
text i grafická úprava splňují Vaše požadavky a berete na vědomí, že zakázku nelze již z těchto důvodů reklamovat. Aby mohla
být zakázka předána do výroby, potřebujeme odsouhlasit finální verzi, tj. poslední verzi. Hotové svatební oznámení zasíláme do
10-ti pracovních dnů dobírkou na Vámi zadanou adresu nebo si můžete oznámení vyzvednou osobně na prodejně. V ceně všech
svatebních oznámení jsou obálky, pokud není uvedeno jinak.


Novoročenky
Objednávky novoročních přání nejsou omezeny minimálním počtem kusů. Při objednání on-line v našem objednávkovém systému
obdržíte automatické potvrzení Vaší objednávky. Následně Vám pak do 48 hodin vyhotovíme korekturu (náhled) v elektronické
podobě (ve formátu jpg nebo pdf), která bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu společně s kalkulací ceny.

Po obdržení korektury (náhledu) věnujte prosím pozornost grafické, ale i gramatické části. Po odsouhlasení náhledu nám již nic
nebrání zaslat novoročenky do tisku. Hotové novoroční přání zasíláme do 7-mi pracovních dnů dobírkou na Vámi zadanou adresu
nebo si můžete oznámení vyzvednou osobně na prodejně. V ceně všech novoročenek jsou obálky, pokud není uvedeno jinak.